Площите в зеленчукопроизводството ще намалеят като доминацията на вносната търговия ще се запази. Ролята на оранжерийното производство ще се засили. Това са основните изводи от анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство - CAPA.  
По данни на министерството на земеделието и храните (МЗХ) се отчита спад на годишна база в производството на пипера с 2,8% и лек ръст при доматите с 4,2%. При площите се отчита намаление. При доматите то е с 3,6%, а при пипера с 12 процента. Предвижданията на САРА за 2016 г. са производството на домати да достигне 120,2 хил.т, краставиците - 53,7 хил.т, а пипера - 62,5 хил.т. 
Очаква се намалението на при доматите през новата година да достигне 2,9 хил. ха, а при пипера до 3,4 хил.ха. 
През декември се отчете разширяване на ножицата в цените на едро и дребно. При доматите разликата в цената на оранжерийното производство и на крайните цени бе 35%, а при краставиците - 38%. 
Още по-голяма е диференциацията между изкупните и цените нагоре по веригата. Разликата е между 2 и 3 пъти между изкупните и цените на дребно. Това се обяснява с мащабите на пазара, загубите на продукция поради малотрайността на продукта и покриване на различните рискове.
В следващите години ще нараства ролята на оранжерийното производство, което гарантира целогодишното предлагане, с високи добиви, на високи цени, с по-нисък производствен риск от климатични аномалии. Предизвикателството е в намаляване на разходите.