Срещи с потенциални предприемачи, които биха искали да стартират собствен бизнес стартират Русенска търговско-индустриална камара и Българо-румънска търговско-промишлена палата съобщиха от РТИК. Срещите предшестват предстоящите обучения и лични консултации, които ще стартират в първата половина на 2019 г., по време на които доказани експерти ще помогнат на участниците да направят своите първи стъпки в бизнеса. 
Информационните срещи се организират по проект „Предприемачеството - пряк път към успеха“, и ще обхванат градовете Свищов, Разград, Русе, Силистра, Габрово, Велико Търново и Елена. Самият курс ще засегне теми, жизненоважни за успеха на всеки начинаещ предприемач. Експертите ще запознаят обучаемите с методи за привличане на капитал, финансово планиране и управление на разходите, маркетинг и неговите онлайн измерения, бизнес иновации, правни въпроси. Акцент ще бъде поставен върху изготвянето на бизнес план и представянето му пред потенциални инвеститори.
След успешното завършване на курса, всички ще получат сертификат за премината подготовка по предприемачество, и експертна помощ за реализация на бизнес идея.
За русенци предстоящите срещи за представяне на проекта и условията за записване ще се проведат на 27 ноември от 10 часа в Бюро по Труда - Русе, стая 205 и на 28 ноември от 8 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев“, аудитория 2Б.107.              У