Повишеното търсене на пазара за имоти влияе чувствително и на ценовите нива на общинските имоти по Параграф 4, по който преди 1989 година държавата раздаваше на гражданите по 0.5 дка земя около града за отдих и отглеждане на земеделска продукция. Ако допреди година земеделска земя с площ 491 кв.м в местността Дрибак 6 (около езерото в землището на Николовo) се продаваше за 2320 лева, сега тя се е увеличила до рекордните 17 000 лева. Последният обявен публичен търг от общината е за земеделска земя в местност Дрибак 1, 2, което дори не е около езерото, а към Образцов чифлик. Става въпрос за имот с площ 453 кв.м, като обявената начална тръжна цена е 16 976 лева без дължими данъци и такси. 
От общината обясниха, че цените на вилните зони, които са опасли града, се определят съгласно решение на общинския съвет от 2014 година, според което имотите по прословутия Параграф 4 са разделени на четири категории. Работи се с пазарна оценка, изготвена от независим оценител, като има определени коефициенти, с които цената се увеличава. За местностите в землището на Николово, известни като Дрибак 1, 2, 3 и Дрибак 4, 5 и 6 коефициентът е най-висок - 4. Това са най-скъпите и апетитни имоти, а именно към тях интересът е най-голям, като най-търсени за отдих са парцелите в Дрибак 1, 2 и 6. 
Пазарната оценка за земята от 453 кв.м в атрактивната вилна зона, която е обявена на публичен търг, е 4244 лева, но увеличена с коефициент 4 в случая достига до 16 976 лева. Това е втори опит за продажбата на общинския имот, който на практика става непродаваем.