Русенският окръжен съд обяви „Русе индъстри“ АД в неплатежоспособност, откри процедура по несъстоятелност срещу дружеството и назначи временен синдик, който да опише състоянието му и да го представи пред кредиторите. Първото им събрание е насрочено за 23 април.
Името на „Русе индъстри“ се свърза с Корабостроителницата, на която фирмата стана правоприемник преди години, но след това не стана част от акционерното дружество „Корабостроителница Русе“ и остана само подизпълнител на компанията.
През лятото на миналата година самата фирма „Русе индъстри“ поиска обявяване в несъстоятелност с мотива, че има над 13 млн. лева задължения и е изпаднала в невъзможност да ги плати. Това дело обаче е спряно. Междувременно е подадено второ искане, този път от НАП, заради неплатени задължения към държавата.
Цялата история всъщност тръгва от един голям валутен кредит, теглен преди повече от 10 години. Той е дължим на Държавния фонд за реконструкция и развитие. Към 1997 г. задължението е възлизало на 6 597 658 долара главница и 365 575 долара лихва. Фондът отдавна е закрит, на негово място като кредитор обаче встъпва държавата в лицето на министъра на финансите.
През 1999 година се сключва договор между Министерството на финансите и приватизатора на Корабната - „Русе Шипиард Бетайлунгсгезелшафт“ МБХ. Към онзи момент дългът вече е към 8 000 000 долара и се превалутира в евро. А „Русе Шипиард Бетайлунгсгезелшафт“ МБХ се задължава да го погаси разсрочено до 2006 година.
През 2001 година обаче следва нов договор, вече с новото дружество-наследник на старата Корабна - „Русенска корабостроителница“ АД. И срокът за погасяване се удължава до 30 септември 2012 г., като държавата се съгласява на гратисен период до 2005 г.
Междувременно през март 2009 година „Русенска корабостроителница“ АД се преименува на „Русе индъстри“. Новото име обаче върви в комплект със старото задължение и „Русе индъстри“ поема и борчовете към ДФРР.
Същевременно предоговарянето на срока за плащане на задължението пък доведе до разследване срещу България в Европейската комисия. През 2011 година Комисията установи, че в случая има недопустима държавна помощ и заплаши държавата със санкции. А през юли 2012 година НАП прати предупреждение, че дългът може да стане предсрочно изискуем, ако не се спазят графиците за плащане. Тогава е съставен акт от НАП, с който е изчислено, че целият дълг, главница и лихви, е в размер на 5 852 860 евро. 
Пак през юли шефовете на „Русе индъстри“ Емил Йонков и Росен Петков подават молба до Русенския окръжен съд и за обявяване в несъстоятелност. Като отчитат, че общият размер на дълговете на фирмата възлиза на 13 209 242 лева. Само дългът към Държавния фонд за реконструкция и развитие надхвърля 11 млн. лева, други 1 272 076 лв. се дължат на държавата за данъци и осигуровки, още 266 000 са задълженията към клиенти и фирми, над 30 000 лв. - на работници и служители и др. Следва и втората молба за несъстоятелност от НАП. Налагат се и възбрани и запори на цялото налично имущество на „Русе индъстри“.
Всъщност „Русе индъстри“ е акционерно дружество с капитал 5 000 000 лв. Според информационната система АПИС собствеността върху акциите на дружеството са разпределени между 5 фирми: „Ем Стейт“ ООД, „Глобал Агро Трейд“ ЕООД, „Критие“ ЕООД, „Акванада“ ЕООД и „Булит 2007“ ЕООД. Дружеството се представлява от Атанас Георгиев Йонков, който най-вероятно е бащата на Емил Атанасов Йонков - бившия представител на „Русе индъстри“.
Пак от системата АПИС се вижда, че на 9 декември 2012 година „Русе индъстри“ залага цялото си предприятие като обезпечение по заем от 3,5 млн. евро, отпуснати от Корпоративна търговска банка на друга фирма, свързана със старата Корабна - „Корабостроителница Русе“ АД“. Допреди по-малко от година „Русе индъстри“ имаше дял в акциите на „Русенска корабостроителница“ АД, но впоследствие те бяха прехвърлени на регистрираната на Вирджинските острови офшорка „Рауорт Овърсийс“ СА.

Фирмата няма да повлече Корабната

Процедурата по несъстоятелност на „Русе индъстри“ няма да засегне „Корабостроителница-Русе“, тъй като двете фирми вече не са свързани капиталово. Това обясни за „Утро“ шефът на директорски борд на Корабната Тодор Палазов. В момента „Русе индъстри“ е само подизпълнител на компанията като производител на метални конструкции. Самата дейност на Корабната обаче е свита само до кораборемонта, тъй като липсват договори за строеж на нови съдове.
Важно е да се отбележи, че прословутият заем към бившия Държавен фонд за реконструкция и развитие, е част от пасивите на „Русе индъстри“, а не тежи на „Корабостроителница Русе“. Палазов потвърди, че наистина фирмата, която той управлява, няма задължения по този кредит.