Най-мръсният въздух дишаме в Русе! Няма да се уморим, обезсърчим или откажем да търсим истината! Хората в Русе без значние от пол, възраст, политически различия са единни в едно - въздухът ни е мръсен. Администрацията ни повтаря - не, не, не сте разбрали, няма замърсяване, но гражданското недоволство е справедливо. Това каза депутатът от БСП Пенчо Милков, който заедно с колегите си Георги Стоилов и Крум Зарков за пореден път попита екоминистъра Нено Димов за проблемите с мръсния въздух в Русе. Хората в Русе усещат неприятна задушлива миризма и това явление не е прекъснато. В социалните мрежи те споделят и се организират. Никой не би правил това, ако не усеща сериозен проблем за себе си и децата си. Русенци дишат мръсен въздух, а недоволството и гневът растат. Въздухът е замърсен не само от промишлени предприятия, но и с фини прахови частици. Положението е нетърпимо и е предпоставка за социално напрежение, категоричен бе Милков. Той предупреди, че когато държавните органи не са в състояние да въведат ред, хората започват спонтанно да се самоорганизират - и в измерването, и в идеите за недопускане на замърсяване. 
Русенските депутати поискаха да разберат необходими ли са специфични мерки за ограничаване на замърсеността на въздуха и дали съществува програма с точно набелязани мерки за ограничаване на критично високите нива на фини прахови частици, установени през миналата година, и какви за те. 
Екоминистърът посочи, че в Русе се осъществява постоянен мониторинг на въздуха чрез автоматичната станции във „Възраждане“ и мобилната на бул. „България“, като данните от тях не отчитат превишение на нивата на основните следени замърсители - серни, азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон. Има тенденция за намаляване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици, като общият брой на превишенията през 2013 е бил 107, а през 2017 - 71. 
Във връзка с продължаващите сигнали за неприятни мирими екоминистерството е направило необходимото за инсталиране на апаратура за пробонабиране и установяване на миризми, която е разположена на площадката в кв. „Възраждане“. Тя е предоставена от италианска фирма, а уредът се използва за обективно определяне на концентрацията на интензивно миришещи вещества. Контролни проби за миризми са взети в понеделник от районите на два потенциални източника - „Монтюпе“ и Топлофикация“. Пробите са изпратени за химичен анализ в специализирана лаборатория в Холандия. Получените резултати ще бъдат използвани за сравнение с тези, които ще бъдат взети от устройството при наличие на сигнали от граждани за неприятни миризми, обясни Димов. 
Предвид това, че сигналите за миризми се подават от граждани от различни райони на града, много често извън работно време през вечерните и нощните часве, от РИОСВ Русе ще организират съвместни проверки с представители на общината. 
По отношение на фините прахови частици Димов отбеляза, че общината изпълнява програма за намаляване на концентрацията им, като са заложени краткосрочни и дългосрочни мерки. Във връзка с ремонтите на улиците, които се извършват в момента, изрично от кмета е изискано да се предприемат допълни мерки за своевременното почистване на замърсените улици и недопускане разпространението на прах, подчерта още екоминистърът. 
Отношение по темата на вчерашния парламентарен контрол взе и Георги Стоилов: „От тази трибуна вие се спокоен, изчерпателен и убедителен, но защо според вас хората протестират, защо са навън с маски, защо наричат нашия регион долината на химията, защо децата ходят на училище с маски. Защо държавата не може да си влезе във функцията и да изгради една стационарна станция в тази долина, която реално да лови замърсителите, защото има доста предприятия. Защо не дойдете на място да обясните на тези хора какво е реалното положение и кога може да се реши този проблем, който е наистина сериозен“.
В отговор Димов посочи, че индустриализацията на един град и мястото на индустриалните зони са решение на местната власт. Положихме усилия в рамките на година да намерим необходимата апаратура, която да обективизира проблема с миризмите, защото на национално ниво миризми не се мерят. Това е регионален и локален проблем и това е конкретен пример как местната власт за такъв локален проблем трябва да бъде по-активна, каза Димов. Той заяви, че е бил повече от три пъти в Русе по различни поводи, винаги свързани с качеството на въздуха. Когато съм поел някакви ангажименти, аз съм ги изпълнил, допълни още той.