"Приказки от съкровищницата на старата костенурка" се нарича проектът по Еразъм+, по който частната детска градина "Леонардо да Винчи" ще работи в следващите 30 месеца с партньори от Румъния, Гърция, Хърватска, Литва, Португалия и Италия. Той е насочен към деца от 3 до 10-годишна възраст, като българската страна е координатор. 
Проектът, по който вчера в Русе се проведе първата работна среща, е ориентиран към обучение както на децата, така и на техните учители. Главната цел е чрез приказките на пътуващата из Европа стара костенурка малките да получат търговски и финансови знания, да се докоснат до темите за историческото развитие на държавата, нейния икономически растеж и бит. Децата ще научат основни термини на английски език, тъй като темите ще бъдат представени в часовете по английски в детската градина.
В хода на проекта учителите ще бъдат обучени да създават качествени мултимедийни уроци за интерактивна дъска, ще имат възможност за обмен на методологии и подходи, засягащи темите за произхода, историята и развитието на парите, както и за съвременното състояние на финансовите отношения.