Проблемът с градския транпорт е приоритетен и стои на вниманието на администрацията за решаване. Няма да се връщам на причините, довели до това състояние. Техниката в общинския тролейбусен транспорт е, меко казано, стара и амортизирана. На този етап имаме драстична необходимост от спешно придобиване на 5-7 тролейбуса, които да бъдат в сравнително добро състояние. От 3-4 месеца много активно се работи по варианта за закупуването на такива машини, които да подменят най-амортизираните. Това каза кметът Пламен Стоилов във връзка с питането на тримата общински съветници от "Демократична България" д-р Теодора Константинова, проф.Велизар Павлов и доц.Иван Станев, с което те настояват за незабавни действия за закупуване на нови превозни средства за нуждите на обществения градски транспорт. 
Стоилов посочи, че във вторник работна група е извършила оглед на машини в Стара Загора, но те не стават за експлоатация. В момента общината води разговори с две европейски общини, от които да закупи тролеи втора употреба. Иначе цената на нов тролейбус е между 300 000-400 000 евро.
В тази връзка зам.-кметът Наталия Кръстева посочи, че закупуването на изцяло нови превозни средства е значителна инвестиция от над 10 милиона лева. Във връзка с предложението на общинските съветници това да се осъществи със собствени общински бюджетни средства и искане за целева държавна субсидия, Кръстева посочи, че е неприемливо и незаконосъобразно. Тя отбелза също, че на всеки 6 месеца се извършват технически прегледи на автобусите и тролейбусите, а контролът е на "Автомобилна администрация". 
Що се отнася до новите машини, ще направим всичко възможно в остатъчния ресурс по програма "Региони в растеж" да кандидатстваме за разпределение на парите. За съжаление, Русе беше единствен от седемте града с проекти за интегриран градски транспорт, който не беше допустим да кандидатства за обновяване на подвижния състав. Пропуснахме един златен шанс, но няма да се обръщам назад да търся причини и да виня когото и да е. Надявам се в скоро време да предложим на общинския съвет вариант за частично решаване на проблема, каза още Стоилов. Той отбеляза, че при новата транспортна схема, която ще намали броя на линиите, ще са необходими до 20 машини. 
Кметът подчерта, че по негово мнение общината трябва да администрира публичния транспорт, като навремето е допусната груба грешка, когато той е даден на външни фирми. Стоилов изрази недоволството си от окаяното състояние на автобусите, като отбеляза, че с новата транспортна схема ще се даде възможност за стартиране на обществени поръчки и за автобусния транспорт с нови условия и изисквания за превозни средства, които да отговарят на всички стандарти. 
Проф.Велизар Павлов подчерта, че отговорът на кмета показва много висока степен на загриженост и изрази надежда до края на мандата да се види светлина в тунела. 
Групата ни е доволна от отговора и перспективите, които се очертават. Сутрин пътувам по-дълго време до работното си място и имам възможността да наблюдавам различни автобуси и автобусчета, някои от които на дупки, за някои имам чувството, че ще се разпаднат от ръжда всеки момент. Не мога да разбера по какъв начин преминават тези 6-месечни прегледи и биват допускани, коментира д-р Теодора Константинова.  
Що се отнася до контрола, кметът подчерта, че се правят внезапни проверки както по отношение на изпълнението на договорите, така и по метода "Таен клиент", тъй като има много сигнали за злоупотреби от водачите. Извършват се системно проверки и се налагат глоби на фирмите. Ежедневно получаваме сигнали от гражданите и това е най-работещият механизъм, допълни още Стоилов.