Въздухът в Русе е бил чист само в два през последните три месеца, показва графика на Европейската комисия по околна среда за атмосферното замърсяване в Европа и в частност в Русе /http://airindex.eea.europa.eu/. Сравнително добър за дишане въздухът в града е бил през 40 от дните, умерено замърсен - през 28 дни, мръсен - в 21 дни, а през 8 е бил много замърсен. Сред констатираните замърсители най-много са фините прахови частици, в по-малки количества са измерени азотен оксид и серен диоксид. Като източник на данните е посочена измервателната станция в квартал "Възраждане". Там е поставена и новата, първа по рода си у нас апаратура „OdorPrep“, която ще взема проби от миризми във въздуха, чийто анализ трябва да покаже дали съществуват действително и от какъв вид са. В понеделник са взети първите контролни проби в районите около няколко потенциални източници, които в резултат на дейността си биха могли да замърсяват въздуха в Русе. Химичният анализ на пробите ще бъде направен в специализирана европейска лаборатория. За нея доскоро се чакаше одобрение от Италия, тъй като апаратурата беше предоставена в средата на септември на екоминистерството от италиански партньор по европейски проект за тестов период от 6 месеца
Уредът взема проба в два различни контейнера. Едната се изпраща в лаборатория в Италия, където органолептично няколко независими един от друг специалисти ще определят миризмите. Другата отива за анализ в специализираната европейска лаборатория. Химичните анализи ще се правят, за да се идентифицират атмосферните замърсители и да се определи съставът на миризмите. Резултатите от контролните проби ще бъдат съпоставяни с тези, които ще се вземат извънредно, когато има сигнали от граждани за неприятни миризми, обясняват от екоинспекцията. 
Апаратурата „OdorPrep“ е разположена на територията на автоматичната измервателна станция във „Възраждане“ на ул. „Ниш“, тъй като живеещите в този район подават много сигнали за миризми. Какъв ще е ефектът от експеримента и ще покаже ли добри резултати, тепърва ще стане ясно.