Износът на България продължава да отслабва и към края на септември той изостава с 0.1% спрямо миналата година. За първите девет месеца на годината фирмите са продали навън стоки за общо 39.8 млрд. лв., което е изоставане с около 50 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.
Спадът е при всички групи стоки с изключение на мазнини и масла от животински и растителен произход. Износът вече намалява и при стоките с по-висока добавена стойност. Гордостта на българската промишленост от последните две години - производството на машини и части, се е свило с близо 10% спрямо деветте месеца на 2017 г.
Износът на горива и смазочни масла продължава да изостава с над 50% на годишна база. Това е въпреки поскъпването на петрола на международните пазари, което означава намаляване на обемите на произведените горива от рафинерията, изнесени навън.
Спадът при износа в голяма степен се дължи на икономическите трудности, които изпитват два от големите пазари за български стоки - Русия и Турция. Годишният спад към южната ни съседка е с близо 53%. Експортът за Русия намалява с 22%. 
Тези спадове са компенсирани донякъде от износа към САЩ и балканските държави. Но за разлика от предишните месечни периоди, сега продажбите в посока държавите от Европейския съюз растат по-слабо.