Отворено писмо до Слави Трифонов разпространи вчера дългогодишният омбудсман на община Две могили Йордан Борисов. Общественият посредник се обръща към все по-активно навлизащия в политиката шоумен, тв водещ и бизнесмен с надеждата, че съпричастността на Трифонов към работата на омбудсмана не е само пиар акция, а действителна загриженост за решаване на проблемите на т.нар. обикновени хора. От 10 години съм омбудсман на община Две могили и през цялото време съм пътувал с личния си автомобил, който съм зареждал с гориво, поддържал и ремонтирал само и единствено с лични средства, пише Борисов и допълва, че би се радвал поне частично да му бъде отправено предложение като на Мая Манолова.
Зад всичко това, разбира се, лъха рафинирана ирония, породена очевидно от шума, предизвикан след решението Мая Манолова занапред да не ползва кола на НСО, при положение, че оглавяваната от нея институция разполага с 3 милиона лева годишен бюджет.
Предлагаме ви пълния текст на писмото.

До г-н Слави Трифонов

Отворено писмо

от Йордан Борисов,
омбудсман на община
Две могили, област Русе

Уважаеми г-н Трифонов,
Поводът да се обърна към Вас е предложението Ви да осигурите автомобил и шофьор на националния омбудсман Мая Манолова, след като бе съобщено, че ще й бъде отнет зачисленият й транспорт от НСО. Това показва, че осъзнавате същността на работата на омбудсмана като адвокат на гражданите пред властта, институциите и монополите в областта на икономиката и публичните услуги. Да, често омбудсманът е последната надежда на хора, които нямат достъп до публични трибуни, за да поставят проблемите си и да намерят решението им, затова тази фигура е важна, особено в общество, където неравенството и съмненията, че законите не важат еднакво за всички, са масови и често напълно основателни.
Г-жа Манолова показа, че може да работи и в обществения транспорт, макар че мобилната й приемна бе оприличена на публично отмъщение за отнетия й автомобил и първокласен личен пиар. Нейните приемни по влакове и автобуси може би няма да продължат дълго, тъй като националният омбудсман разполага с 3 милиона лева годишен бюджет и в рамките на тези пари вероятно ще намери начин да реши транспортните си проблеми.
Същите проблеми обаче имат и омбудсманите по общини, които попадат само по изключение пред обективите и микрофоните на журналистите, но изпълняват същите функции като г-жа Манолова, със същата добросъвестност и отдаденост и постигат своите малки победи в името на хората, които са се обърнали към тях за съдействие. 
Позволете да отбележа, че от 10 години съм омбудсман на Община Две могили, област Русе, като през цялото време съм пътувал с личния си автомобил, който съм зареждал с гориво, поддържал и ремонтирал само и единствено с лични средства. Затова, г-н Трифонов, разчитайки на Вашата ангажираност към проблемите на институцията Омбудсман и желанието Ви тя да работи с възможно най-малко препятствия в интерес на гражданите, бих се радвал, ако предложението за осигуряване на автомобил и шофьор за г-жа Манолова поне частично бъде отправено и към мен. Защото вярвам, че то не беше част от Вашия личен пиар, а израз на искреното Ви желание да подпомогнете обществените посредници, а по този начин - и цялото общество.