Русенци искат Европа да бъде по-иновативна и с поинтелигентна икономика, но заедно с това да бъде и значително по-социална. Това сочат резултатите от анкета, проведена от Областния информационен център, съобщи експертът в центъра Габриела Стефанова.
 Допитването е насочено към изработването на българската визия за следващия програмен период 2021-2027 г. Русенци настояват европейските средства да се насочат към решаване на проблемите в сферата на инфраструктурата, образованието и връзката му с бизнеса, както и към преодоляването на бедността и социалното изключване.
ОИЦ е анкетирал 131 души, като 62 от тях са на възраст от 30 до 60 години, а 95 живеят в Русе.