Поредната сделка за окрупняване на банковия сектор у нас бе обявена в сряда.

Юробанк - собственикът на Пощенска банка, обяви, че е приключила споразумението с Пиреос банк за придобиването на Банка Пиреос България. Стойността на операцията е 75 млн. евро.

Другите две обявени големи сделки през последните години бяха покупката на ОББ от собственика на СИБанк - КВС Груп, а също и купуването на SG Експресбанк от собственика на Банка ДСК - ОТП Груп.

Към септември 2018 г. Банка Пиреос България има активи от 1.7 милиарда евро, кредитен портфейл от 820 милиона евро и депозити в размер на 1.3 милиарда евро, съобщиха от Юробанк. У нас Пиреос се занимава главно с банкиране на дребно и корпоративно банкиране. Има 70 клона и 900 служители.

След покупката Пощенска банка се очаква да има пазарен дял от над 10% и ще бъде на трето място по размер на кредитния портфейл. Активите на финансовата институция ще бъдат на стойност над 5 милиарда, а капиталът ѝ - над 600 милиона евро.

Сделката ще бъде финализирана след получаване на съответните одобрения от регулаторите, като се очаква това да стане през първото тримесечие на 2019 г.