От 600 до 25 000 лева варират сумите, които се изплащат към момента по дългогодишните жилищно-спестовни влогове от времето на социализма. Сумите са различни в зависимост от натрупаните лихвочисла, като от 2008 година цената за една лихвоточка е фиксирана на 8 стотинки и не е променяна до днес. Те се изплащат само на одобрените от общинската комисия, като законът дава право на компенсации само на тези, които са придобили жилища или право на строеж до 30 ноември 2016, когато изтече последният срок за включване в окончателния списък. Ако жилищният имот или част от него е придобита след тази дата, националният фонд няма да разреши плащането. 
Най-високата сума, изплатена за лихвоточки в Русе през годините, е в размер на 376 705 лева (деноминирани). Вложителят я е получил срещу 470 882 лихвочисла, а парите са платени през 1994 година. През същата година е създаден законът, който да компенсира хората, които не са получили жилища, но са имали жилищно-спестовни влогове и държавата е работила с техни пари. Оттогава компенсации са получили около 4500 спестовници в Русе. 
Други 110 русенци имат да вземат обезщетения, като те ще получат плащане, когато Националният компенсационен жилищен фонд отпусне финансови средства. Крайният срок за получаването на обезщетенията е 2019 година, каза за „Утро“ зам.-кметът Даниела Шилкова. Тя посочи, че около 1000 притежатели на лихвочисла не са подали нотариални актове за изплащане и съответно няма как да си върнат спестяванията. За 2017 година са изплатени 1 134 894 лева на 168 притежатели на лихвочисла. 
Изплащането на влогове върви по реда на подаването на молбите за компенсация. Към момента се очаква изплащане на втори протокол за вложители, чиито документи са одобрени през 2014 година, тоест има доста сериозно забавяне. Последното плащане е било на 10 юли. 
С лихвоточките не могат да се погасяват местните данъци и такси, каквото предложение беше обсъждано в Народното събрание.