Съвместна бакалавърска програма подготвя компютърни специалисти едновременно в Русенския университет и в Политехниката в китайския мегаполис Шанхай. Това съобщи ректорът на РУ чл.-кор. проф.Христо Белоев след завръщането си от Китай, където гостува с делегация от русенското висше училище. 
Шанхайският политехнически университет напълно покрива специалностите в РУ, обобщи ректорът, като поясни, че в тамошния ВУЗ учели 16-17 000 студенти. По 10 студенти от компютърните специалности в двата университета ще учат през четвъртата си година в другата държава: съответно китайците в Русе, а българите - в Шанхай. Там ще защитят и дипломните си работи и накрая ще получат и български, и китайски дипломи. Това партньорство е подготвено от проф.Ангел Смрикаров, а неговата съпруга Стоянка Смрикарова ще е координаторът на съвместната бакалавърска програма, уточни Белоев. В момента се правела селекция на първокурсници в РУ, които в 4 курс ще заминат за Китай. Подборът се извършвал по успех и според владеенето на английски, тъй като на този език ще бъде обучението.  
Посещението в далечната страна, която в момента е призната за най-мощната икономика, провокирало и други идеи у русенското академично ръководство. Ректорската управа се надява да прибави и Китай към летните училища и не крие, че „далечната цел“ е студенти от голямата азиатска държава да се обучават редовно и постоянно в РУ. Определено има какво да вземем от тях, но и ние има какво да дадем, обобщи Белоев.