Просветният министър Красимир Вълчев заяви, че има училища, които прикриват отсъствията на ученици и увери, че контролът ще е безкомпромисен.

Вълчев участва в заседание на координационното звено по механизма за задържане в училище. На втората учебна година от началото му акцентът вече няма да е толкова в записването, колкото в посещението на занятията от децата всеки ден.

Според него основната причина те да не са в клас е културна - липса на уважение към образованието у малчуганите и техните родители. Респектът обаче бил по-голям, когато институциите работят заедно.

Министърът отчете, че в резултат на работата на екипите, над 9 000 деца са записани допълнително в образователната система в началото на тази учебна година.

Държавата ще работи за информационна свързаност по механизма, която да повиши контрола, ще се проверява и как се издават медицински бележки за отсъствия, стана ясно от думите на вицепремиера Томислав Дончев.

Според него трябва да се провери достатъчни ли са глобите и налагат ли се, когато трябва.

Заради натрупани повече от 5 отсъствия за периода септември 2017 г. – януари 2018 г. са спрени 55 000 месечни помощи за 2,1 млн. лв. Предстои да бъдат спрени помощи за още толкова средства.

Оказало се обаче, че част от тези семейства получават и други социални помощи и тези не им били "основна тема".
 
Все пак за първи път от 6 години насам делът на преждевременно напусналите училище младежи намалявал - от 13,8% на 12,7%.

Седем души на почти 19 години пък поискали да учат за първи път.