За периода юли-септември 2018 г. в Националния център за анализ на Българската народна банка са задържани общо 221 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. те са с 31 броя по-малко, съобщават от БНБ.
Най-голям е делът на фалшивите банкноти с номинал 20 лева (73.76%). С по-малки дялове са тези от 10 и 50 лева, съответно с 13.57% и 11.76%. За трите месеца са задържани и по една неистинска банкнота с номинал 2 и 100 лева. Фалшиви петолевки не са отчетени. 
Фалшифицират се и монети - за тримесечието са регистрирани 71 броя, от които 3 от 2 лева, 23 от 1 лев, 44 от 50 стотинки и една от 20 стотинки. 
През третото тримесечие на 2018 г. в БНБ са регистрирани и задържани и фалшиви чуждестранни банкноти - 157 броя евро, 65 броя щатски долари и 57 броя банкноти от други чуждестранни валути.