Ветераните от войните в Русе вече имат свой клуб, който се намира на улица „Фердинанд“ 3 А. На официалното му откриване клубът бе празнично осветен и благословен от отец Марин. Областното ръководство на Съюза на ветераните от войните и неговата председателка Василка Илиева изказват благодарност на кмета Пламен Стоилов за предоставеното помещение в специална грамота. От общината бе връчен подарък - икона на св.Георги. По време на церемонията стана ясно, че Василка Илиева е удостоена със званието „Заслужил деятел на съюза“ и получава трикольорен шал с емблемата на СВВБ, поздравителен адрес, значка и сумата от 100 лв.