Титлата Почетен гражданин на Гюргево бе присъдена вчера на тържествена церемония на изп.директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус" г-жа Лили Ганчева за усилията й за разразстване на трансграничното сътрудничество.
Най-трудно ми беше да спечеля доверие, да запазя непрекъснатостта и приемствеността след всеки един проведен избор с последващи промени в ръководствата на институциите от България и Румъния, като твърде често това костваше компромиси с личния ми живот! Посвещавам това признание на моя съпруг - Румян Ганчев, който за съжаление днес не е сред нас, заяви още Лили Ганчева, след като благодари на кмета на Гюргево Николае Барбу и на местните общински съветници.