Ентусиасти, бизнесмени и дори специалисти, любопитни да почерпят информация от най-добрите в областта, се събраха на едно място по време на семинара по иновативната програма на Гугъл "Дигитален гараж". Инициативата на интернет гиганта е насочена към развитие на дигиталните компетенции в сферата на онлайн маркетинга. Домакин на събитието в Русе бе Русенска търговско-индустриална камара.
РТИК имаше възможността да представи и два свои проекта в областта на дигиталните компетенции. Бяха презентирани проектите "DiTEM - Дигитална трансформация на европейските малки и микро предприятия", и "Restart 4.0 - Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС". "DiTEM" предоставя обучителна онлайн платформа, чрез която неспециалисти могат да придобият умения в 6 сфери на дигиталните компетенции; платформата е напълно безплатна и е достъпна на адрес http://ditem.erasmusplus.website. "Restart 4.0" е насочен към развиване на уменията на заетите в индустриите, чрез които ще могат да се подготвят за цялостната дигитализация на бизнеса в близко бъдеще (позната като Четвърта индустриална революция). Обученията по този проект предстои да започнат през следващата година.