В България 72% от хората над 15-годишна възраст имат банкова сметка, като техният брой расте бързо през последните години. За сравнение през 2011 година малко повече от половината или 52,8 на сто от българите над тази възраст са имали такава, според данни на Световната банка към 2017 година.

Обяснимо заради това е важно за всеки да е наясно с това къде би било най-изгодно за него да си открие такава сметка в зависимост от нуждите му. За правенето на по-лесна преценка помага актуалната оценка на Българската народна банка (БНБ) за таксите за доставчиците на платежни услуги в страната.

Според данните от тази статистика 5 банки у нас предлагат възможност за откриване на нова сметка в лева без издаване на дебитна карта без такса. Това са "Инвестбанк", "Интернешънъл Асет Банк", "Сосиете Женерал Експресбанк", "Ти Би Ай Банк" и "Търговска банка Виктория".

Без такса при откриването на нова сметка в лева с дебитна карта към тази група влизат още "Общинска банка", "ПроКредит Банк", "Търговска банка Д" и "Централна кооперативна банка".

Извън финансовите институции, които предлагат тази услуга без такса, при останалите тя варира между 1 и 3,91 лева.

Оценката на БНБ показва, че най-изгодно излиза да отвориш разплащателна сметка в лева онлайн с дебитна карта. Някои от банките не предлагат такава възможност, но сред останалите, които имат тази опция, 9 предлагат услугата начисляване на такса. Сред тях са Банка ДСК, ОББ, "Първа инвестиционна банка" и "УниКредит Булбанк". При "Алианц Банк" тази услуга струва 3 лева, при БАКБ - 2 лева, а при "Тексим Банк" е 1 лев.

Откриване на разплащателна сметка
в национална валутав евро
без издаване на дебитна картас издаване на дебитна картабез издаване на дебитна картас издаване на дебитна карта
ДПУв офисонлайнв офисонлайнв офисонлайнв офисонлайн
Алианц Банк България АД3 лв.3 лв.3 лв.3 лв.3 лв.3 лв.3 лв.3 лв.
Банка ДСК EАД2 лв.без такса2 лв.без такса1 евробез такса1 евробез такса
Банка Пиреос България АД2 лв.не се предлага1,50 лв.не се предлага2 лв.не се предлага1,50 лв.не се предлага
Българо - американска кредитна банка АД2 лв.2 лв.2 лв.2 лв.1.50 евро1.50 евро1.50 евро1.50 евро
Инвестбанк АДбез таксане се предлага1,50 лв.не се предлагабез таксане се предлага1,50 лв.не се предлага
Интернешънъл Асет Банк АДбез таксане се предлагабез таксане се предлагабез таксане се предлагане се предлагане се предлага
Обединена българска банка АД2 лв.без такса2 лв.без такса2 лв.без такса2 лв.без такса
Общинска банка АД1 лв.не се предлагабез таксане се предлага5 евроне се предлагане се предлагане се предлага
ПроКредит Банк (България) EАДне се предлагане се предлагабез таксабез таксане се предлагане се предлагабез таксабез такса
Първа инвестиционна банка АД2,50 лв.без такса2 лв.без такса2,50 лв.без такса2 лв.без такса
Райфайзенбанк (България) ЕАД5 лв.не се предлага2 лв.не се предлага2 евроне се предлага1 евроне се предлага
Сосиете Женерал Експресбанк АДбез таксабез таксабез таксабез таксабез таксабез таксабез таксабез такса
Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - Клон София3,91 лв.не се предлага3,91 лв.не се предлага2 евроне се предлага2 евроне се предлага
Тексим Банк АД1 лв.1 лв.1 лв.1 лв.0.50 евро0.50 евро0.50 евро0.50 евро
Ти Би Ай Банк EАДбез таксане се предлагабез таксане се предлагабез таксане се предлагабез таксане се предлага
Токуда Банк АД2 лв.не се предлага2 лв.не се предлага2 лв.не се предлагане се предлагане се предлага
Търговска банка Виктория ЕАДбез таксабез таксабез таксабез таксабез таксабез таксабез таксабез такса
Търговска Банка Д АД2 лв.не се предлагабез таксабез такса2 лв.не се предлагане се предлагане се предлага
УниКредит Булбанк АД2,50 лв.без такса2 лв.без такса2.50 евробез такса2 лв.без такса
Централна кооперативна банка АД2 лв.без таксабез таксабез такса1 евробез таксабез таксабез такса
Юробанк България АД2 лв.без такса2 лв.не се предлага1 евробез такса1 евроне се предлага

Що се отнася до поддържането на разплащателна сметка таксите варират в широки граници за отделните финансови институции. При тези в лева с издадена дебитна карта начислена такса няма при две банки - "Интернешънъл Асет Банк" и "Ти Би Ай Банк". Под 1 лев тя е в "Пиреос Банк" (0,50 лева), а под 1,60 лева е в "Общинска банка" (1,30 лева) и "Тексим Банк" (1,20 лева).

При значителен брой от финансовите институции таксите са около и малко над 2 лева. От друга страна най-високи са те при "Търговска банка Виктория" - 20 лева за сметка с и без дебитна карта. При "ПроКредит Банк" таксата е 10 лева с карта.

Доставчик на платежни услуги (ДПУ)Поддържане на разплащателна сметка
в национална валутав евро
месечна таксамесечна такса
ДПУбез издадена дебитна картас издадена дебитна картабез издадена дебитна картас издадена дебитна карта
Алианц Банк България АД2 лв.2 лв.2 лв.2 лв.
Банка ДСК EАД3 лв.2 лв.1.60 евро1 евро
Банка Пиреос България АД2 лв.0,50 лв.2 лв.0,50 лв.
Българо - американска кредитна банка АД2,50 лв.2,50 лв.1.30 евро1.30 евро
Инвестбанк АД2,50 лв.1,99 лв.2,50 лв.1,99 лв.
Интернешънъл Асет Банк АД2 лв.без такса2 лв.не се предлага
Обединена българска банка АД2,50 лв.2,50 лв.2,50 лв.2,50 лв.
Общинска банка АД1,30 лв.1,30 лв.1 евроне се предлага
ПроКредит Банк (България) EАДне се предлага10 лв.не се предлага10 лв.
Първа инвестиционна банка АД2,50 лв.2 лв.2,50 лв.2 лв.
Райфайзенбанк (България) ЕАД2,90 лв.2 лв.1.90 евро1.20 евро
Сосиете Женерал Експресбанк АД1,79 лв.1,79 лв.1,79 лв.1,79 лв.
Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - Клон София1,96 лв.1,96 лв.1 евро1 евро
Тексим Банк АД1,20 лв.1,20 лв.0.60 евро0.60 евро
Ти Би Ай Банк EАДбез таксабез таксабез таксабез такса
Токуда Банк АД2 лв.2 лв.2 лв.не се предлага
Търговска банка Виктория ЕАД20 лв.20 лв.10 евро10 евро
Търговска Банка Д АД2 лв.2 лв.2 лв.не се предлага
УниКредит Булбанк АД2,50 лв.2 лв.2.50 евро2 лв.
Централна кооперативна банка АД2,30 лв.2 лв.1.50 евро1 евро
Юробанк България АД2,50 лв.2,50 лв.1.30 евро1.30 евро

При голям брой от банките закриването на разплащателната сметка е безплатно. Това важи за седем от тях - Банка ДСК, ОББ, "Сосиете Женерал Експресбанк", "Те-Дже Зираат Банкасъ", "Ти Би Ай Банк", "УниКредит Булбанк" и "Пощенска банка" (Юробанк). Безплатно е то и в "Райфайзенбанк" при наличието на дебитна карта. Без такава обаче то струва 10 лева.

Най-високи такси за закриване на сметка има при "Алианц Банк" и "Общинска банка", "Търговска банка Виктория" и "Търговска банка Д" - 10 лева. При останалите таксите варират между 1 и 5 лева.

Доставчик на платежни услуги (ДПУ)Закриване на разплащателна сметка
в национална валутав евро
сметка, открита до 6 месеца преди датата на закриванесметка, открита до 6 месеца преди датата на закриване
ДПУбез издадена дебитна картас издадена дебитна картабез издадена дебитна картас издадена дебитна карта
Алианц Банк България АД10 лв.10 лв.10 лв.10 лв.
Банка ДСК EАДбез таксабез таксабез таксабез такса
Банка Пиреос България АД1 лв.1 лв.1 лв.1 лв.
Българо - американска кредитна банка АД1 лв.1 лв.1 евро1 евро
Инвестбанк АД2 лв.2 лв.2 лв.2 лв.
Интернешънъл Асет Банк АД5 лв.5 лв.5 лв.не се предлага
Обединена българска банка АДбез таксабез таксабез таксабез такса
Общинска банка АД10 лв.без такса5 евроне се предлага
ПроКредит Банк (България) EАДне се предлагабез таксане се предлагабез такса
Първа инвестиционна банка АД5 лв.5 лв.5 лв.5 лв.
Райфайзенбанк (България) ЕАД10 лв.без такса5 евробез такса
Сосиете Женерал Експресбанк АДбез таксабез таксабез таксабез такса
Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - Клон Софиябез таксабез таксабез таксабез такса
Тексим Банк АД2 лв.2 лв.1 евро1 евро
Ти Би Ай Банк EАДбез таксабез таксабез таксабез такса
Токуда Банк АД5 лв.5 лв.5 лв.не се предлага
Търговска банка Виктория ЕАД10 лв.10 лв.5 евро5 евро
Търговска Банка Д АД10 лв.10 лв.10 лв.не се предлага
УниКредит Булбанк АДбез таксабез таксабез таксабез такса
Централна кооперативна банка АД2 лв.2 лв.1 евро1 евро
Юробанк България АДбез таксабез таксабез таксабез такса