Общият индекс на цените на производител през септември 2018 г. нараства с 3.7% в сравнение със същия месец на 2017 г., съобщи Националният статистически институт. Увеличението се дължи на поскъпването в енергетиката с 4.2% и в преработващата промишленост с 3.8%. В добивната промишленост е отчетено намаление - с 3.0%.
Цените на производител се смятат за изпреварващ индикатор за бъдещата инфлация, тъй като всеки бизнес се стреми да пренесе увеличената себестойност на продукта в крайната цена, за да запази маржа си на печалба. Това не може да стане веднага заради конкуренцията, но цените полека-лека се преместват нагоре. 
Все пак, от данните на НСИ се вижда, че поскъпването затихва след пика от 6.8% през юни и стойността на показателя през септември е най-ниската за последните пет месеца. 
Увеличението на заводските цени спрямо август е средно с 0.3%. По-високи цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%, и в преработващата промишленост - с 0.3%, а в добивната промишленост е отчетено намаление - с 0.2%.
За месец най-много поскъпва производството на химични продукти - с 1.3%, и производството на облекло - с 1.0%, а намаление е регистрирано при производството на основни метали - с 1.2%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.5%.