За последните 20 години цените са нараснали 65 пъти, тези на хранителните стоки 55 пъти, а заплатите - 115 пъти. Това показва публикуван вчера анализ на Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии. Направените от него изчисления, базирани върху официалните данни на статистиката за цени и доходи, показват, че в който и да е отрязък за този период българинът подобрява материалното си положение.
От 2000 г. до края на 2015 г. общо цените са нараснали с 90% или близо 2 пъти. Цените на хранителните стоки са се увеличили с 81% или пак под 2 пъти. В този период средната заплата е нараснала близо 4 пъти.
 От 2005 г. досега цените са нараснали с 47% (един път и половина). Само хранителните стоки са поскъпнали с 55% (един път и половина пъти). Заплатите са нараснали над два пъти и половина.
За последните 5 години, от 2010 г. досега общо цените са нараснали със 7%. Цените на хранителните стоки са увеличени с 12%. Заплатите са нараснали с 35%.
Вярно е, че между 1995 и 2015 индексът на цените на хранителните стоки е нараснал 55 пъти. Вярно е, че между 2000 и 2015 средните заплати са нараснали 4 пъти. Но фактите ясно сочат, че това няма как да бъде тълкувано в посока, че средната заплата днес може да купи по-малко хранителни стоки, отколкото през 1995. Числата просто ясно показват, че между 1995 и 2000 е имало много бързо нарастване (тридесеткратно) както на цените на хранителните стоки, така и на средните заплати. А от 2000 насам заплатите нарастват над два пъти по-бързо от цените, обобщава Ганев.