Русе е лидер в страната по средната сума на поисканите потребителски кредити, отчете традиционният обзор „Потребителският кредит на българина“, изготвян два пъти годишно от един от лидерите в сектора с над 1.5 клиенти БНП Париба Лични Финанси. Изследването, което съдържа много интересна информация по отношение на кредитите и тяхното използване, стана повод да се обърнем към управителя на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България Жозе Салойо, който бе любезен да отговори на въпросите на „Утро“. 
Жозе Салойо има над 15-годишен опит в областта на потребителското кредитиране, като цялата му кариера е свързана с водещата компания за потребителско кредитиране в Европа BNP Paribas Personal Finance, част от BNP Paribas Group.
През последните 4 години той e главен оперативен директор на BNP Paribas Personal Finance за Централна и Източна Европа. На тази позиция отговаря за Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България и Австрия. Сред отговорностите му са оптимизация на оперативните процеси при отпускането на потребителски кредити, следпродажбеното обслужване, събиране, управление на изнесени услуги и други. Той координира ключови проекти за развитието на компанията в страните от региона в областта на информационните технологии, обслужването на клиенти и т.н.
В периода 2010 г.-2014 г. Жозе Салойо е регионален директор по управление на риска за Полша, Украйна, Китай, Турция, Сърбия, Мароко, Тунис и Алжир. На тази позиция той отговаря за политиките по отношение на риска при потребителското кредитиране, разработване на модели за развитието на пазарите и за провизирането на активи. Преди да заеме регионалната позиция, Жозе Салойо в продължение на три години отговаря за управлението на риска в Румъния.
Изпълнителният директор на БНП Париба Лични Финанси, България е завършил престижния парижки университет „Пиер и Мари Кюри“ и е инженер със специалност „Информационни системи“.

- Какъв е делът на заявките за потребителски кредит в Русе и как той се промени през последната година?
- В периода отчетохме двуцифрен ръст на броя на заявленията за потребителски кредит в сравнение с периода май-октомври 2017 година. Специално за Русе делът на заявките e стабилен и следва динамиката на нарастването на броя на молбите за страната.
- Каква е средната сума на исканите кредити? Как бихте коментирали този показател?
- Може да звучи изненадващо, но в Русе отчетохме най-висок среден размер на заявленията за периода май-октомври 2018 година в цяла България като сумата достигна 7719 лева. Това е ръст от близо 12% на годишна база. През май-октомври 2017 година средната сума на молбите в Русе беше 6907 лева, което отново беше най-високото в страната.
Фактът, че хората в Русе кандидатстват за потребителски кредити с най-висока средна стойност показва, че те имат много голяма увереност по отношение на личната си финансова ситуация и знаят, че могат да си позволят по-големи кредити. Важно е и това, че 
Русенският регион е икономически стабилен, има добре развита индустрия и нивото на безработица е по-ниско от средното за страната
Всичко това дава една добра основа за реализация на стремежа на хората да повишат стандарта си на живот и потребителското кредитиране е удобен инструмент за постигане на тази цел.
- Кои са целите на кредита, за които кандидатстват хората в Русе?
- Не е изненада, че за хората в Русе трите топ проекта са същите както и за останалите българи - ремонт на дома, за който са кандидатствали 35,2% от клиентите ни в Русе, обединяване на задължения с 32,6% от молбите в Русе и покупка на употребяван автомобил с 12,4%. По отношение на средната стойност на топ проектите мога да кажа, че средната стойност на заявленията в Русе е по-висока от средната за страната. Например в периода май-октомври 2018 година средната сума за ремонт на дома беше 6185 лева, а в Русе беше 7634 лева. Същото се отнася и за заявленията за обединяване на задължения - 8488 лева за страната срещу 9896 за Русе. 
Хората в Русе купуваха и по-скъпи коли втора ръка
През последните 6 месеца те кандидатстваха за средна сума от 7795 лева за финансиране на такива проекти, докато за страната средната сума беше 6538 лева.
- Какъв е делът на кредитите за обединяване на задължения? Какви са предимствата и недостатъците на едно такова решение?
- Мога да кажа, че в Русе делът на заявленията за обединяване на задължения е по-висок от средния за България. В периода май-октомври 2018 година делът на молбите за този финансов продукт, подадени към БНП Париба Лични Финанси за страната беше 28,3%, а в Русе беше 32,6%.
Това показва, че хората в региона 
високо оценяват предимствата на този продукт и желаят да управляват разумно личния си бюджет
Според мен е трудно да се посочат някакви недостатъци на консолидацията на кредити, тъй като този продукт е изключително удобен инструмент за оптимизация на месечните плащания. Например, много хора са си купили стоки на изплащане, което обикновено е в различни периоди от време. Освен това, е възможно да имат по-голям или по-малък потребителски кредит. Всичко това означава, че имат 3-4 или повече месечни вноски с различни падежни дати и за всяка от тях се плаща такса за превод.
С кредита за обединяване на задължения, хората могат да покрият всички тези заеми и ще изплащат само един кредит към една финансова институция. Това означава една вноска, една дата за плащане и една такса за превод, което прави кредита много удобен за управление. Друго важно предимство е, че ситуацията във финансовия сектор се променя много динамично и е твърде вероятно кредитът за обединяване на задължения да е сключен при по-изгодни условия, което е добре за семейния бюджет.
- Какъв е профилът на клиента в Русе?
- Като една от най-големите компании на пазара за потребителско кредитиране у нас с над 1.5 милиона клиенти, е трудно да се определи точен профил на клиента. По отношение на Русе, мога да кажа, че най-активни са хората на възраст 30-49 години, които подадоха около 50% от заявленията в последните 6 месеца. 
Над 60% от клиентите ни в града са със стабилни доходи и работят на трудов договор, а 75% са със средно или по-високо образование
Това показва, че за продуктите ни най-често кандидатстват хора, които са сигурни в бъдещето си и имат разумни планове, които искат да реализират с нашата подкрепа.
- Каква е тенденцията по отношение на периода на изплащане?
- С ръста на средния размер на заявленията расте и средният период на изплащане. Към момента той е близо 70 месеца. Година по-рано хората в Русе кандидатстваха за потребителски кредити със среден срок на изплащане 64 месеца.
- Каква е ситуацията с необслужваните кредити?
- В това отношение при нас тенденцията е стабилна и следва тенденцията на икономическата обстановка. Тъй като няма промени по отношение на политиката ни за оценка на възможностите на клиента да обслужва кредита си, това води до стабилност в нивото на необслужваните заеми. Дори и при наличие на някакви промени на пазара като цяло, нашата практика на фиксирана лихва гарантира пълна прозрачност за клиентите ни.
- Какви изводи могат да се направят във връзка с повишената кредитна активност на хората?
- Според мен това е добра новина за всички участници на пазара. На първо място показва, че 
покупателната сила на българите се е повишила и хората разполагат с повече ресурси за по-добър и стабилен стандарт на живот
Под това нямам предвид единствено да имат повече пари в брой, но да разполагат със средствата, които да им позволят да сключат и редовно да обслужват потребителски кредити.
Повишаващата се кредитна активност е добра новина и за икономиката, тъй като повече кредитиране води до повишено потребление, което, заедно с експорта, е основният двигател на ръста на икономиката. А ръстът на икономиката води до повече инвестиции, по-висока заетост, по-високи доходи и в крайна сметка - до по-висок стандарт на живот.
В тази връзка, бих искал да обърна внимание на едно много интересно откритие от последното издание на обзора ни - ръстът на дела и на средния размер на кредитите за обединяване на задължения. Това е показател, че българите управляват разумно личните си финанси и имат по-добро разбиране за различните финансови продукти и техните предимства. Това означава, че финансовата грамотност се повишава, което е добра новина за целия финансов пазар, тъй като това е основата за изграждане на дългосрочни и стабилни отношения с клиентите.