Въпреки драстично намалелите лихви, населението продължава да погасява кредити и да трупа пари в банките, показват данните на БНБ за ноември. Депозитите на домакинствата са в размер на 41,805 млрд. лева (49,6% от БВП), като се увеличават със 17,6% спрямо същия месец на предходната година и след годишно повишение с 5,5% през октомври.
Кредитите за домакинства в края на ноември са в размер на 18,317 млрд. лева (21,7% от БВП), като спрямо същия месец на 2014 година намаляват с 1,0% след понижение с 1,2% през октомври. Жилищните кредити са за 8,668 млрд. лева и намаляват на годишна база с 1,4% (при 1,5% годишно понижение през октомври 2015 година), докато потребителските кредити възлизат на 7,358 млрд. лева и са с 0,4% над нивата през ноември 2014 година при годишно увеличение с 0,4% през ноември 2015-а.
В края на ноември депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 62,419 млрд. лева, като годишното им увеличение е с 16,5%. Кредитите са в размер на 50,561 млрд. лева.