Как да се открои езиковата агресия и как да й се противодейства? Какви езикови техники за манипулации се използват от политици и медии? Що е то езикова култура и как се възпитава? 
Това са част от въпросите, на които ще си дадат отговори ученици от Математическата гимназия, след като проведат своите срещи с преподаватели от факултета по славянски филологии в Софийския университет „Св.Климент Охридски“. На 5 ноември в МГ ще гостуват проф.Петя Осенова и доц.Владислав Миланов, с които учениците ще обсъдят модели на езиково общуване. 
През пролетта предстои втора среща, която ще се проведе в залите на Народното събрание в София. Там русенчетата ще представят свои доклади, презентации и наблюдения по темата на техния съвместен проект със СУ. В София те ще имат среща и с популярен съвременен писател и журналист, ще посетят и Софийския университет, разказа Цветелина Цветанова, старши учител по български език и литература в МГ, която е координатор на проекта.