1463 договора за покупко-продажби, наемане и арендуване на недвижима собственост са сключени в Русе и областта през третото тримесечие на годината, сочат данните от Имотния регистър на Агенцията по вписванията. Това означава, че във всеки от 67-те работни дни през периода са сключвани по 21.83 сделки. 
Анализът на данните показва, че имотният пазар се смята за сигурен пристан за свободните пари - едва 1/4 от сделките са осъществени с кредити, останалите са платени с налични средства. Логично при това положение се отчита и спад на ипотеките.
За цялата 2017 г. бяха регистрирани 5334 сделки с имоти. Ако демонстрираната през лятото активност се запази, има изгледи в края на годината тази цифра да бъде надмината. 

Броят на имотните сделки в Русенска област през второто тримесечие се увеличава спрямо миналата година, но се забелязва намаление на договорните ипотеки. Това показват данните в Имотния регистър на Агенцията по вписванията.
За периода 1 юли-30 септември са регистрирани  1463 сделки с недвижими имоти, при 1421 за същия период на миналата година. Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, както и сделките с различните видове имоти - жилища, земи, аренди и наеми. Със сигурност обаче може да се каже, че повечето сделки се сключват без помощта на кредит и заем се използва при едва 1/4 от покупко-продажбите. 
Данните на Агенцията по вписванията показват значително намаление на ипотеките. Техният брой през юли-септември пада до 357, което е с 20 на сто повече от миналогодишните 455. Изглежда, че значителното намаление на лихвите по кредитите вече изчерпва ефектите и покупките на имоти със заемни средства не се увеличават, вероятно заради нарастващите очаквания за сериозно покачване на процентите в следващите години. 
С над 50 на сто намаляват регистрираните в агенцията наемни договори - 243 при 511 за миналата година. Двойно се увеличават обаче арендните договори - от 96 през третото тримесечие на 2017 г. до 206.
За цялата 2017 г. бяха регистрирани 5334 сделки с имоти, което бе с 9 сто по-малко отколкото през 2016 г. В последните години в Русенско се сключват 1200-1700 сделки всяко тримесечие и засега не се забелязва някакви признаци за забележим ръст.
Най-големият имотен пазар у нас нормално остава столицата София. През третото тримесечие приключените и вписани сделки достигат 6376, което е с 1.21% повече от сравнимия период на 2017 г. В челото са още Пловдив и Варна с респективно 3817 и 3543 покупко-продажби, както и Бургас и Русе със съответно 1699 и 1463 сделки. В Топ 10 попадат още Плевен, Несебър, Стара Загора, Пазарджик и Сливен. На тримесечна база най-висок ръст от десетте най-големи пазара се отчита във Варна (+17.51%).