Един месец за изготвянето на инвестиционния проект и седем месеца за същинските строителни дейности ще има фирма "Медиком", която ще изгради нов корпус на дома за възрастни хора с физически увреждания "Милосърдие" в двора на съществуващата база на улица "Белмекен". Това става ясно от подписания договор за изпълнение между кмета Пламен Стоилов и управителя на русенската фирма по обществената поръчка за 750 000 лева. В тези срокове не е включено времето за съгласуване на техническия проект и за издаването на разрешение за строеж. При лошо време и при спиране на строителството по обективни причини срокът за изпълнение ще бъде удължаван.
Новият корпус ще е на един етаж, ще отговаря на всички стандарти и ще е изключително модерен и функционален. Ще има коридор, от двете му страни ще са разположени спални помещения, санитарни и медицински манипулационии, както и специален лифтер за тежко болните. В новата сграда ще бъдат настанени 42 души с физически увреждания. Ще бъде ремонтирана съществуващата ограда, дворът ще се благоустрои, ще се изгради и нов водопровод. 
Броят на възрастните хора, които се нуждаят от помощ и подкрепа, нараства все повече, като ежедневно на помощта на "Милосърдие" разчитат 82 души. Към момента социалната услуга е организирана в две сгради - едната на ул. "Белмекен", а другата в квартал Средна кула, което обаче много затруднява работата на екипа, а и издръжката. С изграждането на новия корпус ще се подобри грижата за лицата с увреждания, тъй като персоналът ще е на едно място, а и ще се спестят средства от транспорт и охрана.