"Параходство Българско речно плаване" АД вече не е мажоритарен собственик на "Порт Пристис". Речният превозвач е прехвърлил 3600 дяла от капитала на дъщерното си дружество на "Балкантурс" ЕООД - Русе. Договорът е подписан на 27 септември, а промяната в собствеността е отразена в Търговския регистър на 22 октомври. Цената на сделката не се съобщава.
След прехвърлянето на дяловете мажоритарен собственик на "Порт Пристис" вече е "Балкантурс" ЕООД с 51% от капитала. Русенската фирма е с основен предмет на дейност търговско представителство, посредничество и агентство, в това число и корабно. Неин собственик е Александър Николов. В притежание на БРП остават 1900 дяла /19%/, а по 15% имат "Галакси Пауър" ЕООД /Варна/ и "ДДЛогистика" ЕООД - Русе.
"Порт Пристис" извършва услуги на едноименното пристанище "Пристис" по договор с Община Русе от декември 2010 г. до приключване на процедурата за концесиониране. На 14 декември 2017 г. русенският общински съвет определи "Порт Пристис" за концесионер на пристанището, а договорът за предоставяне на концесия бе подписан на 4 януари.
Продажбата на дялове в дъщерно дружество е поредната финансова операция на "Параходство БРП", с която превозвачът допълва намаляващите приходи от извършени товарни превози. Параходството излезе на плюс за шестмесечието благодарение на финансови приходи за 1,72 млн. лева. По същия начин през миналата година БРП успя да завърши на печалба благодарение на извършената продажба на 430 000 поименни налични акции от капитала на "Маяк КМ" АД. От сделката бяха получени 4,3 млн. лева.