Гръцки речник от 1835 година и немско-гръцки речник от 1842 година са най-старите издания, които показва Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в новата си изложба „Съхраненото знание на Европа“. Експозицията представя енциклопедични издания и речници от края на 19 и средата на 20 век от фонда на РБ. Посетителите ще видят също и румънска „Карте методикъ“, отпечатана през далечната 1852 г., както и „Курс по философия“, също  румънско издание от 1878 г. Представени са също френски и немски издания отпреди век и повече, както и „Български тълковен речник“ от 1899 г. и „Българска енциклопедия“ на братя Данчови от 1936 г.