Нов прочит на „гръцките извори за българската история“, които удобно за собствената си политика премълчават съществуването на възкръсналия Велики Преслав и договорите между него и Константинопол, както други скандални мистификации на съседите влизат в том V на поредицата „Славянската православна цивилизация“ на проф.Анчо Калоянов, който  ще представи в понеделник от 18 часа в историческия музей. Това е пореден етап от усилията на един от най-добрите български фолклористи, писател и дългогодишен преподавател във Великотърновския университет да разбули последователните лъжи на византийските летописи от средата на Х в. до началото на ХIV в., останали незабелязани в българската историография през ХХ в.
„Поредицата „Славянската православна цивилизация“ на проф.Анчо Калоянов е възможност за българските изследователи от различни медиевистични профили да съгласуват редица свои частни евристични решения с една по-обхватна и заслужаваща доверие концепция“, пише проф.Тодор Моллов и посочва поредицата като пример за „отговорността на българския интелектуален елит като отговорен не само пред своя народ, но и пред всички православни славяни“.