Готвенето и подгряването на вода с природен газ през месец септември е излязло два пъти по-евтино за битовите клиенти на "Овергаз Мрежи", отколкото ако бяха използвали електроенергия, показват изчисления на газоразпределителното дружество. Домакинствата в жилища от 70 до 90 квадрата са платили средно по 18 лева за синьо гориво. Септемврийската им сметка щеше да се увеличи до 35 лева, ако подгряваха вода и готвеха на ток. Семействата в имоти от 90 до 120 квадрата са спестили средно по 18 лева, избирайки да използват природен газ.  
Средната сметка за синьо гориво на битовия сектор през септември е 20 лева, двойно по-ниска от тази за електроенергия. За целия летен сезон, от май до септември, клиентите на компанията са платили средно по 107 лева за топла вода и готвене с природен газ. Ако бяха използвали електроенергия, месечните им сметки за периода от пет месеца, щяха да достигнат средно до 218 лева, със 111 лева повече.
Тези сметки ще претърпят корекции от този месец, тъй като от 1 октомври са в сила нови цени на природния газ. Цената за домакинствата е с близо 8% по-висока, но при средна сметка 20 лева разликата няма да е съществена - около 16 стотинки нагоре.
Газификацията е още по-достъпна с програмата "DESIREE Gas", която стимулира битовата газификация. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е 30% от разходите за газификация на жилището, като кандидатите получават и допълнително финансиране в размер на 100% от цената за присъединяване.