Йордан Борисов е завършил история, журналистика и право. Бил е главен специалист в Националния музей на образованието в Габрово, главен специалист и директор на Държавен архив-Русе, завеждащ отдел „Политика“ във в. „Русенски новини“. Публикувал е статии в специализираните научни списания, в централния и местен печат, радио и телевизия. Издал е документални сборници, студия за Васил Друмев, документално публицистичната книга „Вести от Русчук“, съавтор е на книгата „Русе в стари снимки и документи“. През 1997 г. е заместник областен управител на Русе, а от 1999 до 2001 г. - областен управител. От 2002 до 2008 г. е управител на консултантско и посредническо дружество „Хелиос“ ЕООД. От 2008 до 2011 г. е обществен посредник на общините Две могили и Иваново, а от 2011 г. до днес е омбудсман на община Две могили.

- Г-н Борисов, тази година се навършват 10 години, откакто заемате позицията омбудсман на Две могили. Каква е вашата равносметка за този период?
- Неусетно минаха тези десет години. Започнаха с идеята ми за пътуващ омбудсман през 2008-а, преминаха през недоверието към тази нова за България институция и стигнаха до днешното желание на хората да споделят несправедливо потъпканите им права и достойнство. Нещо повече! През последните години съм и консултант по делби на имоти, документи и години за пенсиониране, плащане на майчински за отглеждане на дете, настаняване в социални домове, право на инвалидна пенсия, препоръчване на лекар за дадено заболяване, намиране на работа за социален асистент... и какво ли не още. Посредник съм между съседски спорове, между хората и администрациите на държавата, общината и фирмите. Въпреки че в България все още няма закон за лобизма, хората искат от мен, с авторитета на институцията омбудсман и моите лични познанства, да съдействам при издирването на документи за пенсиониране, за наследствени земи, за бащинство, за роднини, за научни изследвания и много други документални доказателства. Това не е мое задължение, но така
помагам на хората да решат част от трудно решимите за тях проблеми
Омбудсманът е обществена личност, затова е защитник, посредник, адвокат на народа и човек за разговори по актуални теми и събития.
През тези десет години преминаха и стотици жалби, устни и писмени, но не всички съм успял да реша положително. Свързано е и с желанието на тези, които са нарушили правата и достойнството на хората. А те не винаги искат да поправят допуснатите от тях нарушения. Доказването на истината и справедливостта, поне за момента, е труден процес. Битката е всекидневна. Нагърбването със защитата на човешките права, достойнство и справедливост, е отговорна обществена изява, за която са нужни качества, възможност, усет и смелост.
За тези десет години работих и работя за това най-вече да видя усмивката на човека, че съм успял да му върна поне малко от неговия оптимизъм, да му подскажа, че не всичко е изгубено и той може да продължи да бъде полезен. Вече имаме изградено доверие между мен, гражданите и институциите. А това е основата, върху която надграждам защита на правата и достойнството на човека.
И още нещо любопитно към вашия въпрос. Не бях се сетил, но ми го каза мой приятел. А то е, че
за тези десет години съм бил и продължавам да бъда единственият местен омбудсман
в целия Северен централен планов район, и то в община Две могили. Чест прави на кметовете и общинските съветници от тази община в област Русе за тяхната прозорливост, смелост и доверие при гласуването за обществен посредник/омбудсман/ отпреди десет години и всеки следващ мандат.
- Кой е най-големият ви успех през годините?
- Не бих искал да степенувам постигнатите успехи. Те са в резултат на продължителни разговори, убеждения и доказване, че правата на даден човек са нарушени от действията или бездействията на отделен служител в дадена администрация, или от колективната тяхна незаинтересованост. Успех за мен е всяка доказана истина и несправедливост. 
- С какви трудности се сблъсквате?
- С масово неспазване на трудовото и социалното законодателство от частните фирми и дружества. Не успях да се преборя с несправедливото и незаконосъобразно наемане на работници без трудов договор и осигуровки. Националният омбудсман предложи законови промени срещу тези практики и се надявам, че те ще останат лош пример за българския бизнес. За съжаление, все още хората се страхуват да напишат на хартия нарушените си права и от кого.
Страхуват се да напишат имената и адреса в жалбите си. Този страх потиска мислите им
Те не могат да изразят свободно причините за нарушените им права. А омбудсманът без писмено становище не може да докаже законовата несправедливост. И това обяснява защо все още в България няма гражданско общество и граждански контрол. Държавните и местни власти не искат да приемат факта, че трябва да създадат условия за добро и прозрачно управление. 
- Стана ли институцията на омбудсмана по-разпознаваема през последните години и успя ли да намери решение на проблемите на гражданите на Две могили?
- Определено мога да кажа, че институцията на омбудсмана не само стана разпознаваема, но и търсена от гражданите на община Две могили. Освен приемните часове в Две могили, редовно провеждам изнесени приемни в населените места по предварително обявен график с кметовете, които да разгласят сред населението и осигурят помещение за срещи с хората. От проведените многобройни открити приемни по населени места установих, че те дават гласност на натрупаните обществени настроения в общината. Получените жалби и поставените въпроси в тях споделям с кмета на общината и председателя на общинския съвет в Две могили.
- Кои битки успяхте да спечелите?
- Да докажа, че общественият посредник/местен омбудсман/ е необходим защитник на хората от дадена община. При посещението на делегация от община Две могили в австрийския град Линц местните власти там се отнесоха с голямо уважение към това, дори ще цитирам - "че една малка община в България има омбудсман".
Погрешно е мисленето на повечето кметове и общински съветници, че местният омбудсман е критикар на действията на администрацията
Десетгодишната ми практика доказва, че той може да бъде и партньор, и помощник в работата и действията на общинската администрация и на общинския съвет за подобряване условията за живот, за привличане на инвестиции и откриване на работни места. В Две могили повярваха, че заедно можем да си бъдем полезни. Така съвместните общи усилия в полза на хората се оказаха по-добри, отколкото недоверието и противопоставянето между нас.
- Кой е най-сложният и заплетен казус, по който сте работили?
- Това са по-скоро човешки молби за настаняване в социални центрове на техни близки, психично болни и с умствена изостаналост. Имат подадени документи в такъв център от семеен тип в Две могили. За съжаление, няма свободни места за настаняване. Молбата към мен беше за съдействие. Разговарял съм с директора на дирекция "Социално подпомагане" за приоритетно настаняване. Към документите приложихме и становище от кметовете на населените места. Заявеното желание на попечителите е само за Две могили, което затруднява настаняването. Друг заплетен случай - баща на дъщеря с умствена изостаналост, обгрижвана от него в продължение на 40 години, изявява писмено желание да бъде личен асистент на дъщеря си, но е пенсионер и не може да кандидатства и да бъде одобрен. Това негово желание би било полезно и за двамата, но са нужни промени в Правилника за социално подпомагане, и то точно за такива случаи.
- За какво най-често ви търсят хората и за какво се оплакват?
- По-скоро
споделят проблеми и нередности от реалния живот,  свързани с ежедневието им
Това са социалните помощи, ремонтът на разбити улици, битовата престъпност, храните в магазините да не са с изтекъл срок, редовна подмяна на лампите за уличното осветление, редовно извозване на битовите отпадъци, косене на обществените места, почистване на гробищни паркове, неполучен отговор от администрация по подадена жалба и още много други.
- По какви сигнали и жалби работите в момента?
- За продажбата на храни с изтекъл срок на годност и завишени цени в селските магазини. Това е работа на Агенцията по храните да извършва периодични проверки. С официално писмо ще предам сигналите на хората, на които им е нарушено правото на здравословна храна и здравословен начин на живот. Много устни жалби отправят хората до мен за нарушено тяхно право за безопасно придвижване по неукрепени мостове, непочистени крайпътни дървета и храсти, без маркировка и отводнителни канали са третокласните пътища до населените места.
- В кои случаи може и кога не може да се намесва омбудсманът?
- Омбудсманът се намесва в случаите на нарушени права, свободи и достойнство на гражданите, като отправя предложения и препоръки за възстановяване на тези права, свободи и достойнство. Уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер. Има право на достъп до държавни и общински органи и да получава информация от тях. Не може да се намесва във вътрешнослужебните отношения на органите на местната власт, приватизацията, личния живот на гражданите и в съдебните процедури.
- Какво не успяхте да направите за 10 години? За кои проблеми все още търсите решения?
- Да помогна на част от хората да решат проблемите си и да не бъдат потъпквани законните им права. Да създам
истинска независима гражданска структура в Две могили, която да осъществява обществен контрол
и да ратува за по-добро и прозрачно общинско управление.
- За толкова години на тази позиция минавало ли ви е през ум да се откажете?
- Моето верую е да общувам и помагам на хората. Върша си работата с желание. Тази обществена институция ми позволява да го правя. Оценката на свършеното за тези десет години е на гражданите, кмета и общинските съветници от община Две могили.
- Как може гражданите на Две могили и на селата в общината да се свържат с вас?
- Цялата информация е на официалната електронна страница на община Две могили. Посочени са електронен адрес, личен и служебен телефон. Дадени са и данните, и часовете на приемните ми дни в общината. Гражданите активно изполват електронната ми поща.