Почти половината от населението на Земята - 46% или 3,4 милиарда души се борят да задоволят базовите си потребности с по-малко от 5,5 долара на ден. Това става ясно от излезлия днес двугодишен доклад на Световната банка, посветен на проблемите на бедността

В доклада се посочва още, че над 1,9 милиарда души или 26,2% населението на света през 2015 година са живели с по-малко от 3,2 долара на ден (линия на бедността в страните с ниво на доходите под средните за света). Около 46% от населението преживява с под 5,5 долара на ден, каквато е линията на бедността за страните с доходи над средните.

Независимо от намаляването на крайно бедното население в света (extreme poverty), разполагащо с под 1,9 долара на ден до 10% към 2015-а, проблемът с бедността се запазва. А темповете на неговото съкращаване се забавят, се отбелязва в доклада на СБ.

С най-бързи темпове с проблема на бедността се справят страните от Източна Азия и Тихоокеанския регион. Там доходът на най-бедните 40 процента от населението е растял средно с 4,7% за периода от 2010 по 2015 година.

В Европа и Централна Азия и в много други страни се наблюдава забавяне на ръста на доходите на бедното население. При това в тези региони има най-нисък процент на хората, живеещи както с 3,2 долар, така и с 5,5 долара на ден. 11% от населението, разполагащо с под 3,2 долара на ден, както 26% от хората, живеещи с по-малко от 5,5 долара на ден се намират в Латинска Америка.

В Южна Азия рязко са нараснали доходите на крайно бедните хора. Въпреки това 80% от населението на този регион през 2015- а е преживявало с по-малко от 5,5 долара на ден.