Доц.д-р Александър Парашкевов бе избран за изпълнителен директор на Университетска болница "Канев" на проведеното вчера извънредно общо събрание на акционерите. Изборът се наложи, тъй като предишният директор д-р Иван Стоянов подаде оставка по здравословни причини. Доц.Парашкевов официално ще встъпи в длъжност след вписването му в Търговския регистър, което се очаква да стане най-късно в началото на следващата седмица. Избран бе и нов борд на директорите. За негов председател бе гласуван д-р Петър Петков - парламентарен секретар на Министерството на здравеопазването, който заменя на поста д-р Росен Радев. За зам.-председател на борда е одобрена ръководителката на болничната аптека Ирина Георгиева, която заменя д-р Йосиф Новаков. Член на борда е и доц.Парашкевов. 
Университетска болница „Канев“ е една от малкото държавни болници със стабилно финансово състояние. Посоката, в която се е движила, ще бъде продължена. Моята политика ще бъде насочена към пациента. По-малко ще говоря за финансовите проблеми на болницата, повече за пациента, защото в разговор с други директори на болници разбрах, че пациентът започна да остава на второ място. Занапред всяка наша дейност ще бъде насочена към едно по-добро медицинско осигуряване и обслужване на гражданите на Русе и на всички, които са поискали помощ от нас, каза след общото събрание новоизбраният директор д-р Александър Парашкевов.
Доц.Александър Парашкевов е роден на 2 февруари 1962 година в Щръклево. Средното си образование завършва в СОУ „Христо Ботев“, след което през 1989 година се дипломира като лекар във варненския Медицински университет. Лекарската си кариера доц.Парашкевов започва в русенската Военна болница, където работи до самото й затваряне през 2001 година. През 2010-а завършва здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения, а пет години по-късно защитава докторска дисертария и става  доцент във Военно медицинска академия. Преподава в Русенския университет. 
Александър Парашкевов е познат с участията си в българските контингенти в Афганистан и Ирак. Името му за пръв път стана национално известно след атаката срещу българската мисия в Кербала на 27 декември 2003 година, когато сред загиналите бе русенският рейнджър Антон Петров. Тогава д-р Парашкевов, който стигна до чин полковник в армейската йерархия, реанимира и оперира в базата ранените войници и така спаси живота им.
По-късно преминава през всички възможни позиции на военен лекар, включително медицински съветник на Командващия Европейските военни сили в Босна и Херцеговина. През 2011 година е и началник на екипа от български лекари в Хаити, а от миналата година е доцент в тренировъчен център на Военномедицинския отряд за бързо реагиране към ВМА.