С ефективни и въздействащи на търговците резултати приключи лятната контролна кампания на служителите от офиса на НАП в Русе. Водещата роля в нея за първи път бе отредена на новосъздаденото звено „Фискален контрол“. Младите хора в него бързо понатрупаха опит като проверяващи органи и с много интелект, старание и умело влизане в ролята на „тайни клиенти“ попречиха на некоректната дейност на десетки нарушители на данъчното законодателство, похвалиха се от НАП-Русе. 
За отминалото тримесечие данъчните са извършили 268 проверки на търговски обекти в различни браншове - от търговия на едро в стокови тържища до улични продавачи на сладолед и кинкалерия, от търговци на горива и големи транспортни превозвачи до собственици на рикши. В тях те са съставили 56 актове за установени административни нарушения и са издадени 26 заповеди за налагане на принудителна административна мярка за затваряне на търговски обекти. Засега от тях лепенките на НАП за ефективно запечатване са били поставени на 9 обекта.
Служителите от звено „Фискален контрол“ нямат за самоцел или служебни стимули налагането на нарушителите на принудителната административна мярка „запечатване на обект“ за срок до 30 дни. Тя се прилага само в няколко случая. Първата група от тях е за неиздаване на касова бележка, „пропускане“ на ежедневното отчитане на оборотите от продажби или когато търговецът използва фискално устройство, което не отговаря на изискванията за одобрен тип или няма изградена дистанционна връзка с НАП.
Втората група нарушения са свързани с използването електронни системи с фискална памет, които не са от одобрен тип или са модифицирани чрез прибавяне или премахване на отделни компоненти.
Всички търговци трябва да знаят, че при прилагане на принудителната административна мярка „запечатване на обект“ се забранява и достъпът до обекта или обектите на лицето, а наличните стоки в тези обекти и прилежащите към тях складове се отстраняват.