Седмици преди старта на новия отоплителен сезон Държавно ловно стопанство "Дунав" предоставя 2300 пространствени кубически метра дърва за горене за продажба на граждани. Те могат да се използват само за лична употреба от живеещи в населените места на територията на стопанството.
Продажбата се извършва от временен склад при цена 30,00 лева/ куб.м без включен ДДС или 36 лева крайна цена за кубик.
Изготвено е и разпределението на осигурените за годината дърва за огрев по общини. За община Русе са заделени 850 куб.м, за община Иваново - 750 куб.м, за община Ветово - 700 куб.м.
Гражданите, които извозват закупения материал от едно населено място към друго, трябва да се снабдят с билет за последващо преместване, който се издава от Държавното горско стопанство. С него удостоверяват произхода на дървесината при превоз. Без билет може да се стигне до конфискуване на материала. 
Закупените количества дърва за лични нужни не могат да се препродават. При установяване на такова нарушение ще бъдат налагани санкции.