Темата за антидискриминационната и антипотискащата социална работа, която бе разработена и защитена за първи път в България и в Югоизточна Европа, донесе престижна докторска титла на преподавателя от Русенския университет доц.Сашо Нунев, известен в академичните среди като „голям доктор“. 
Монографията по темата, издадена в книга, преди известно време стана притежание на Библиотеката на Конгреса на Съединените щати. А последователната работа на русенския учен, който изведе изследователската си дейност в тази сфера до разработка на докторат, му донесе нов успех. През юни той защити доктората си в Софийския университет „Св.Климент Охридски“, а завчера получи и диплома за присъдената научна степен доктор по професионално направление „Социални дейности“. 
Сашо Нунев е създател на направление „Социални дейности“ в Русенския университет, което получи акредитация с отлична оценка.