Все още не е избрана лабораторията, където да се прави химичен анализ на пробите от миризми, взети от експерименталния уред, който беше пуснат в средата на септември в Русе. Специализираната апаратура беше предоставена на екоминистерството за тестов период от 6 месеца от италианска фирма по европейски проект. От министерството са изпратили на италианския партньор предложение за българска лаборатория, която да извършва химичния анализ от пробите, като се очаква одобрение. 
Това всъщност е един от двата анализа, които ще се правят, за да покаже апаратурата дали съществуват миризми и от какъв вид са. Идеята е при оплаквания да се правят пробонабирания, като уредът може да бъде активиран дистанционно чрез SMS. След задействането му той взема проба за около 5 минути в два различни контейнера. Едната ще се изпраща в лаборатория в Италия, където органолептично ще се определят миризмите от няколко независими един от друг специалисти. Другата ще отива в акредитирана лаборатория, за каквато в момента се чака одобрението от Италия. Резултатите трябва да покажат дали действително съществуват миризми и евентуално от какъв вид са. 
Уредът „OdorPrep“ е поставен на територията на автоматичната измервателна станция във „Възраждане“ на ул. „Ниш“, тъй като живеещите в този район подават много сигнали за миризми. Междувременно миналата седмица трима граждани, които живеят в близост до станцията, са изразили готовност, когато усетят миризма в района, да сигнализират в екоинспекцията, след което да се направят пробонабирания със специализирания апарат. Какъв ще е ефектът от експерименталния уред и ще покаже ли добри резултати, тепърва ще стане ясно. Вземането на проби ще продължи шест месеца, единият от които вече е преполовен.