Електроразпределение Север инвестира 3,8 милиона лева в обновяване и развитие на електроенергийната инфраструктура в област Русе през 2018 г. Поредицата проекти, реализирани от дружеството, целят осигуряване на надеждно електрозахранване на жителите на областта и възможност за присъединяване на нови обекти. 
Електроенергийната компания, част от групата "Енерго-Про"-Варна, вложи 1,8 милиона в изграждане и рехабилитация на електропроводи, въздушни и кабелни линии, трафопостове, присъединяване на нови клиенти, както и в закупуване на нови автомобили и специализирано оборудване за аварийните екипи. Други 2 милиона лева са вложени в изграждане на електромерни табла и монтиране на нови електромери.
До края на годината ще завърши изграждането на възлова станция Изток-Русе. С присъединяването на съоръжението ще се промени конфигурацията на мрежата и ще се осигури по-устойчиво електрозахранване в района. 
Предстои подмяна на подземни кабелни линии средно напрежение на територията на областта с полагане на кабели с по-голямо сечение. Така се повишава устойчивостта на мрежата и възможността тя да поеме по-високите товари от нарастващото потребление през зимните месеци.