Брутният външен дълг в края на юли 2018 г. възлиза на 33.648 млрд. евро (63.7% от БВП ), което е с 250.6 млн. евро (0.8%) повече в сравнение с края на 2017 г. , съобщи Българската народна банка. Икономиката ни обаче расте с изпреварващо темпо и затова делът му в БВП намалява от 66.4% на 65.7%.
Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" е 5.653 млрд. евро. Спрямо същия месец на миналата година той намалява с 397.8 млн. евро (6.6%). За сметка на това растат задълженията на частния бизнес. Банките ни са взели от чужбина заеми за 4,34 млрд. евро, а фирмите дължат 10,7 млрд. евро.
Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на юли е отрицателен и в размер на 2,39 млрд. евро. Брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор зад граница и общата им сума е по-голяма от съвкупния ни външен дълг.