Спестяванията на българите в депозити продължават да растат, въпреки че на практика парите в тях се губят, тъй като покупателната им сила намалява. През август 2018 г. спрямо август 2017 г. средният лихвен процент по депозитите в левове се понижава с 0.02 процентни пункта до 0.18%, а по тези в евро се увеличава с 0.01 пр.п. до 0.21%. 
Годишната инфлация за същия период е 3.5%, което означава, че 100 сегашни лева купуват стоки и услуги колкото 96.50 лева през миналата година. И реалната им покупателна стойност е намаляла с над 3 на сто.
Въпреки че за банките цената на привлечения от населението и фирмите ресурс е вече почти безплатен, те свалят много по-бавно лихвите по кредитите. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през август 2018 г. в сравнение с август 2017 г. спада с 0.05 пр.п. до 8.19%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.61 пр.п. до 7.38%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.67 пр.п. до 4.18%, а при жилищните кредити в евро - с 0.62 пр.п. до 5.30%.