Опасно пропадналата шахта на кръстовището на новоасфалтирания булевард "Скобелев" с уличката към Американското пазарче "Атанас Буров", за която "Утро" писа, вече се ремонтира и нямя да създава повече проблеми.
Приятната изненада е, че ремонтът обхваща и близката шахта с идендичен, макар и не така изразен проблем на кръстовището с "Константин Димчев".
Преминаващ под пътя колектор предизвиква пропаданията в района, за чието преодоляване се изграждат допълнителни конструкции.