Пропадащата все по дълбоко и все по-опасно шахта на кръстовището на новоасфалтирания булевард „Скобелев“ с водещата към Американското пазарче уличка „Атанас Буров“ ще бъде ремонтирана до няколко дни. Това съобщи зам.-кметът Димитър Наков, който получил уверение от фирмата, че ще преасфалтира проблемния участък.
За хлътналата шахта „Утро“ съобщи точно преди три седмици. Оттогава пропадането продължи и превърна отводнителното съоръжение в истински капан, който кара шофьорите панически да се отклоняват наляво или надясно, за да не се наложи без време да търсят сервиз. Проблемът бил предизвикан от колектор, който минава под пътя и предстои да се изгради допълнителна конструкция, за да няма повече подобни слягания.
Междувременно признаци на потъване започна да дава и шахта само на стотина метра по-напред - на кръстовището с улица „Константин Димчев“. Тя обаче е мръднала малко и ще издържи поне до пролетта.