53.3 млн. лв. ще струва планираното от Националния статистически институт (НСИ) 18-о преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. Последното преброяване бе през 2011 г. и за него бе дадена двойно по-малка сума - около 27.5 млн. лв. Средствата ще бъдат осигурени от централния бюджет и ще бъдат разпределени в четири последователни години от 2019 до 2022 г. Това е записано в проект за Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година на Националния статистически институт (НСИ), който е пуснат за обществено обсъждане. Мнения и коментари могат да се дават до 30 октомври.

От предвидените средства най-голям е делът на оперативните разходи – 30.7 млн. лв., като най-голямото перо в тях са разходите за труд в размер на 27.1 млн. лв. Разходите на обществено време (остойностеното време за извършване на определени дейности) възлизат на 11 млн. лв., а инвестиционните разходи (за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи) са в размер на 2.6 млн. лв. За други регулаторни разходи, в които влизат разходите на МВР, са заделени 1.9 млн. лв., пише Инвестор.бг.

Преброяването ще се проведе между 22 януари и 15 февруари 2021 г. Датата е съобразена с насрочените след три години парламентарни избори през пролетта и президентски през есента, тъй като статистиците предпочитат времето на преброяването да не съвпада с нито един от двата вота.

Данните ще се събират чрез преброителни карти и преброител или по интернет чрез попълване на електронна преброителна карта, а данните за жилищните сгради - чрез преброителни карти и преброител. При отказ за предоставяне на данни е предвидена глоба от 160 лв.

Преброяването ще се извършва от НСИ, Централната комисия по преброяването, териториалните статистически бюра, областните и общинските преброителни комисии.

В НСИ смятат че ако надделее мнението, че преброяването трябва да е електронно или да е комбиниран методът, ще е нужно време, за да се обяви обществена поръчка и да се изработи информационна система, чрез която да се събира информация и после да се обработва и да се достигне до крайни резултати. Това каза на пресконференция в началото на юли председателят на НСИ Сергей Цветарски. Още при предното преброяване през 2011 г. обаче много от българските граждани предпочетоха да го направят по електронен път и така си спестиха досадното посещение от преброители и протяжното попълване на хартиени преброителни карти.