Във връзка с началото на учебната година екипи на "ЕРП Север" са извършили обстоен оглед и подмяна на елементи от електроразпределителните съоръжения в близост до училищата в Североизточна България, съобщиха от "Енерго-Про". Тези дейности са задължителна част от ежегодната есенна профилактика на дружеството като подготовка за есенно-зимния сезон. Проведени бяха тестове на електрическите елементи, захранващи учебните заведения, което се прави с цел да се осигури безаварийна работа на електроснабдителните съоръжения по време на тържествата в първия учебен ден и при по-нататъшния учебен процес, казват от дружеството.
Специалистите на "ЕРП Север" са в готовност да реагират незабавно при непредвидени повреди по съоръженията на територията, обслужвана от дружеството. В координация работят и диспечерските центрове, които ръководят дейностите на екипите. Телефон 0700 161 61 е на разположение на клиентите 24 часа в денонощието за подаване на сигнали във връзка с електрозахранването. Клиентите могат да се обаждат по всички въпроси, касаещи работата на електроразпределителната мрежа в Североизточна България, включително разбити и повредени касети и електрически табла, каквито случаи има нерядко. Служителите на "ЕРП Север" ще извършат своевременна проверка на всеки сигнал и ще предприемат необходимите мерки, обещават от дружеството.