"Дунав мол" стои в забвение заключен и празен вече девета година, но не е такова положението с неговата собственост. На 29 юни е сключена поредната сделка, която заради проблемите с Търговския регистър /ТР/ е отразена от Агенцията по вписванията чак в края на август. С нея досегашният собственик - столичният предприемач Станимир Зашев, продава половината от дяловете в дружеството "Дунав мол Русе", на регистрираната в Ямбол фирма "Бора" ООД. Цената е 900 хил. лева., което е малко над това, което плати Зашев преди 2 години за същия дял. Цената на сделката тогава не бе обявена, но според ТР стойността на прехвърлените 100% активи беше 1 673 400 лева. 
Заедно със смяната на собствеността са направени и други промени - дружеството вече е ООД, а не ЕООД, седалището се премества на нов адрес в София, а за управител се назначава Жеко Жеков, който също е от София.
След като изкара седем години в будна кома, "Дунав мол" бе продаден на цена около 15 пъти по-ниска от първоначално инвестираните. В проекта австрийската "Хипо-Алпе-Адрия-Лизинг" вложи 15 млн. евро. А готовият мол бе купен само за 1 673 400 лв. Продажбата бе осъществена след като активите му бяха отделени в специално създаденото за целта ново дружество "Дунав мол Русе" ЕООД със седалище в София. Това дружество месец по-късно е придобито от фирмата на Зашев "Експо Пропъртис". Тази схема е предпочетена пред покупката на имота с очевидната цел да се избегне плащането и на ДДС.
За близо две години новият собственик не предприе нищо с имота и никой не успя да измъкне от него никаква информация какви са намеренията му. Новоучреденото дружество "Дунав мол Русе" със седалище в София и фирмата купувач "Експо Пропъртис" все така нямат никакви обявени телефони за контакт и изобщо не присъстват в интернет.  
Новият съсобственик "Бора" ООД, Ямбол изглежда също не е от тези, които излагат дейността си на показ. В Търговския регистър предметът на дейност на фирмата е отбелязан като "Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури", но в регистрите на ДФ "Земеделие" тя липсва. Нейни собственици са Пепа Ингилизова и "Бора Ямбол" ООД със седалище в София. Столичната фирма пък е собственост пак на Пепа Ингилизова и на Даниела Желязкова, като двете държат по 50%.
Това "Бора Ямбол" - София за всички русенци вероятно навява асоциации с "Русенска корабостроителница" - Ямбол, и не звучи твърде оптимистично за бъдещето на пустеещия Дунав мол. За това, че в него едва ли нещо ще се промени, говори и едно от условията по сделката - договорената сума да се плати в срок до 1 година от сключването на договора. Както изглежда, и продавачът, и купувачът не бързат да използват за нещо собствеността си. Но дай боже да не сме прави и за сградата най-после се намери полезно приложение.