Изоставената база за академично гребане на кея остана в историята, след като багери премахнаха двуетажната сграда и склада. Работата по събарянето приключи и теренът вече е разчистен от отпадъците.
Премахването на бившата Гребна база започна в началото на юли след решение на общинския съвет от края на миналата година по предложение на кмета Пламен Стоилов. В постройката, която повече от седем години не се използва и не се поддържа, се събираха клошари и наркомани. Често от огнищата на настанилите се там бездомници тръгваха и пожари.

Миналото лято специална комисия извърши оглед на сградите, като беше констатирано тяхното лошо техническо състояние. Оценката бе, че основният ремонт на съоръжението ще струва към 1.5 милиона лева, а това е нецелесъобразно.
Построените през 1977 година Гребна база и хале попадат в обхвата на проект за реконструкция на крайбрежната ивица, но не са елемент на подробния устройствен план от 2015 година и това е другата причина да се отхвърли вариантът за основен ремонт.
Предвидено е също да бъде премахнат и съществуващият трансформаторен пост в една от сградите, който е собственост на общината. От него са захранени абонати на „Енерго-Про“ и затова първо ще се изгради нов трафопост на крайбрежната ивица, който ще бъде свързан към съществуваща мрежа на електроразпределителното предприятие, а след това ще се премине към премахването на сегашния. В тази връзка ще бъдат реконструирани съществуващи кабели ниско и средно напрежение. Строителните дейности са обвързани с процедури по прехвърляне на захранващи кабели от стария към новия трафопост и с извеждане на стария трафопост от експлоатация. Изпълнението им ще се прави едновременно с другите ремонти по крайбрежна зона.