Две кичести пластмасови палми люлеят клони и космати стволове в бароковото сърце на Русе - по средата на достолепната улица "Александровска". Точно под прелестните балкончета на старинните сгради, строени преди повече от век от вдъхновени западноевропейски архитекти и строителни инженери, преди около месец бяха бучнати кичозните екзотични дръвчета. Те са разположени току пред входа на русенско заведение, което кресливо претендира за внимание с не по-малко кичозното си оформление на "сребърното" преддверие. 
Да, наистина тези палми са в разрез с цялостната визия на архитектурния ансамбъл в градския център, каза главният архитект Живка Бучуковска. Дали сме устни указания изкуствените дръвчета да бъдат премахнати, надяваме се това да бъде направено скоро, уточни тя.