Около 20 са потенциално опасните участъка по поречията на реките в Русенска област, които са набелязали от областна администрация. От тях 8 приоритетно трябва да се почистят, за да се предотвратят наводнения.
Най-проблемният участък е в района на река Студена край Караманово и Новград. Той е с дължина от малко над 10 км. При поройни валежи и при топенето на снега там винаги има наводнени участъци и залети земеделски площи. Причината за преливането на река Студена всяка пролет през последните години са наносите от тиня и израсналата растителност. Коритото на реката не е  почиствано от 2005 година и се е превърнало в гора. Сред набелязаните проблемни участъци са също тези край Божичен, на две места по река Черни Лом, край Кошов и по река Янтра.
Определянето на проблемните участъци по речните корита се прави всяка година, но през тази Министерството на околната среда и водите задължи областните управители да проектират дейностите по почистването и да представят количествено-стойностни сметки за необходимите средства. За първи път за тези дейности ще им бъдат отпуснати средства от Междуведомствената комисия. 
Повече от десет години не са отпускани средства за превенция и за почистване на затлачени речни участъци, като това е и причината да има постоянно залети територии. Основно заради наносите от тиня и израсналата растителност значително се намалява реалният обем на реките и не може да се поеме цялата вода при обилни валежи. Само проектирането на дейностите по почистването на приоритетните участъци в Русенска област се оценява на 75 000 лева. Срокът за определяне на проблемните участъци изтече в края на август, като предстои списъкът да се изпрати, а очакванията са до пролетта да приключи проектирането. След като бъде събрана информацията, ще се прецени къде ще се работи и какви средства ще бъдат отпуснати за всеки участък. А догодина ще се премине и към същинското почистване на проблемните участъци.