Публичните компании, търгувани на Българска фондова борса, са разпределили дивидент за близо 120 млн. лв. от печалбата си за 2017 г. на акционерите си. За поредна година вложенията в повечето  дружества носят на инвеститорите доходност от 3-4%, която е доста по-висока от предлаганите лихви по депозитите.
Точната сума към момента е 117.4 млн. лв., разпределена от общо 30 дружества. Три компании са заделили повече от 10 млн. лв. дивидент на акционерите си - „Химимпорт“ и „Софарма“, разпределили съответно 15.09 млн. лв. и 13.8 млн. лв. (след като се извадят обратно изкупените акции, които компанията притежава), както и „М+С Хидравлик“ с 11.5 млн. лв. В челото на най-големите дивиденти, заделяни тази година, са още Адванс Терафонд АДСИЦ и Софарма трейдинг, разпределили съответно 9.9 и 9.8 млн. лв.
Дивидентът от „Монбат“ възлезе на 7.5 млн. лв., а този от „Спиди“ - 6.4 млн. лв. В Топ 10 са още „Софарма имоти“ АДСИЦ, „Стара планина Холд“ и „Алкомет“.
Общо 21 са компаниите, отчели се на акционерите си с обща сума на дивидентите от над 1 млн. лв.
След промени в закона, позволяващи изплащането на шестмесечни дивиденти, първите публични дружества, обявили, че възнамеряват да започнат подобна практика, са „Софарма“ и „Корадо България“.